Mobiele navigatie

Heeft u een klacht?

Jobdirekt doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over onze diensten of dienstenverlening. Het spreekt voor zich dat u uw klacht dan aan ons kunt doorgeven. Wij behandelen uw klacht zorgvuldig. 

Tijdens het intakegesprek, worden niet alleen de werkervaringen en wensen van de uitzendkracht besproken, maar ook diverse administratieve zaken. Eén van de zaken is de klachtenprocedure. De taak van Jobdirekt is om de wensen en verwachtingen van zowel de klant als de uitzendkracht dusdanig op elkaar af te stemmen, dat er goede match ontstaat. In de week dat de uitzendkracht start, vragen wij zowel de klant als de uitzendkracht wat zijn/haar eerst indruk is. Mochten er nog onduidelijkheden zijn of punten van kritiek, dan kan Jobdirekt dit direct ventileren en naar een oplossing zoeken.

Daarnaast bezoeken wij de uitzendkracht op de werkplek en vinden er regelmatig evaluatiegesprekken plaats met onze uitzendkracht. Jobdirekt is een onderneming waar de relaties onderling informeel zijn. Dit zorgt ervoor dat de medewerkers nauw samenwerken en dit leidt tot oplossingen op korte termijn. Door elkaar te informeren en gebruik te maken van elkaars kennis en inzicht, groeien wij in het proces. De vertrouwensband tussen medewerker en uitzendkracht is groot; uitzendkrachten komen frequent langs op de vestiging en bellen regelmatig. Door de open communicatie, de lage drempel en professionaliteit van de  vestigingsmedewerkers, worden knelpunten en/of problemen, bespreekbaar gemaakt. Hierdoor kunnen wij klachten vaak voorkomen, waardoor wij de hoeveelheid van het aantal klachten zeer laag weten te houden. 

Desalniettemin bestaat er altijd de mogelijkheid dat er een geschil , een meningsverschil of ontevredenheid ontstaat. Mocht er een dergelijke situatie ontstaan, vermeld dit dan met onderstaande gegevens middels het contactformulier op onze website.

• datum gebeurtenis;
• naam betrokkene(n);
• telefoonnummer;
• korte omschrijving klacht.

klacht