Mobiele navigatie

Lid van NBBU

Wie is en wat doet de NBBU? Belangenbehartiger voor bijna 1200 uitzendbureaus, payroll-bedrijven en andere flexorganisaties. 

Certificering: De NBBU ziet erop toe dat zijn leden betrouwbare, professioneel opererende ondernemingen zijn die de wet- en regelgeving, hoe complex ook, in acht nemen. Zo houden wij cao-controles om te zorgen dat de NBBU-cao’s voor Uitzendkrachten en voor Vaste medewerkers in de uitzendbranche op een correcte manier worden gehanteerd. NBBU-leden moeten beschikken over het SNA-Keurmerk. Deze certificering is een waarborg dat de bij de NBBU aangesloten bureaus voldoen aan de wet- en regelgeving, voortvloeiend uit het ter beschikking stellen van flexkrachten. En dan is er het SNF-keurmerk (normering flexwonen). Leden die huisvesting bieden aan arbeidsmigranten dienen ook dit keurmerk te behalen. Kortom, flexorganisaties worden niet zómaar lid bij de NBBU. 

Belangenbehartiging: Er worden nogal wat eisen aan onze leden gesteld, maar omgekeerd mogen zij natuurlijk ook het een en ander van ons verwachten. Zoals het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten en belangenbehartiging op diverse niveaus. De NBBU is aangesloten bij de centrale werkgeversorganisatie MKB-Nederland. De NBBU-cao zowel voor Uitzendkrachten als Vaste medewerkers biedt optimale flexibiliteit. Er is een Servicedesk waar ondernemers en intercedenten online, per e-mail of per telefoon terecht kunnen met vragen over de NBBU-cao, arbeidsrechtelijke vraagstukken en relevante (sociale) wet- en regelgeving. En leden kunnen gebruik maken van het grote aanbod aan trainingen en cursussen die gegeven worden om de kennis over ondernemen in de flexbranche op peil te houden. 

Sterke groei: De NBBU maakt een sterke groei door van 360 leden in 2006 tot bijna 1.200 leden nu. Daarmee vertegenwoordigt de NBBU meer dan een kwart van de uitzendbranche en noemen we ons dé belangenbehartiger van brede intermediaire dienstverleners. De NBBU heeft zich ontwikkeld tot een serieuze gesprekspartner, betrokken bij alle relevante stichtingen, sociale partners en andere organisaties. Met één belangrijk doel: de kwaliteit van de flexmarkt versterken. 

Meer info op: www.nbbu.nl