Mobiele navigatie

Nieuws

 01-02-2019: Per 1 februari hebben wij versterking gekregen van Jenni Hovenkamp, een bekend gezicht in Coevorden. Jenni is elke werkdag aanwezig op onze vestiging aan de Bentheimerstraat 26. Ben je op zoek naar werk of een flexkracht? Loop gerust eens bij haar binnen! Jenni, welkom!

Jenni

-------------------------------------------------------------------------------

01-11-2018: Geert Oosterloo is ons team komen versterken! Jullie treffen hem vast binnenkort. Geert, welcome on board.

Geert

-----------------------------------------------------------------------------------

25-06-2018: Jobdirekt sponsort de wensambulance van stichting Ambiance. Jobdirekt heeft onlangs een advertentie geplaatst in een informatiefolder van Wensambulance Noord Nederland. Hiermee dragen wij bij aan het nobele doel om ernstig zieke mensen met een beperkte levensverwachting de mogelijkheid te bieden om op geheel eigen wijze afscheid van hun leven te kunnen nemen. Wilt u ook bijdragen aan dit goede doel? Neem dan eens een kijkje op http://www.wensambulancenn.nl/

width=250

-----------------------------------------------------------------------------------

23-11-2017: Jobdirekt is gecertificeerd en aangesloten bij de NBBU. De laatste tijd is er nogal wat commotie ontstaan rondom het handelen van uitzendbureaus. Uitzendbureaus kunnen ervoor kiezen om zich aan te sluiten bij een branchevereniging; de ABU of de NBBU. Dit heeft niks te maken met certificeringen of keurmerken.Elk uitzendbureau dat is aangesloten bij de NBBU heeft ook het SNA-keurmerk en voldoet aan alle financiële en administratieve criteria waaraan een bonafide uitzendbureau wettelijk moet voldoen. Een lid dat niet meer aan de lidmaatschapseisen voldoet wordt ontzet uit het lidmaatschap. Voor u dus een extra waarborg voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Om ervoor te zorgen dat wij alles volgens de gestelde regels uitvoeren, worden wij 2 keer per jaar gecontroleerd door de SNA: het SNA-keurmerk is het keurmerk voor de uitzendsector en aannemers van werk en is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Op basis van de huidige wetgeving lopen deze partijen het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid die door de uitlener of (onder)aannemer niet zijn voldaan. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt. Per 1 juli 2012 geldt er een fiscale vrijwaring inzake de inleners-aansprakelijkheid. Dit betekent dat inleners die werknemers inlenen van een uitzendbureau met het SNA-keurmerk gevrijwaard kunnen worden van eventuele aansprakelijkheidsstelling door de Belastingdienst ten aanzien van niet betaalde loonheffingen en omzetbelasting door de uitlener. De ondernemingen met een SNA-keurmerk worden beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten: - De identificatie van de onderneming - De aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting; - Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag; - Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland; - Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in en doorlenen of  uitbesteden van werk. Dit alles met inbegrip van het administreren en bewaren van de vereiste documenten.Om te kunnen beoordelen of een onderneming aan de bovengenoemde verplichtingen voldoet, wordt de onderneming in de regel tweemaal per jaar geïnspecteerd door een geaccrediteerde inspectie instelling. Indien er aanleiding is tot een frequenter inspectiepatroon, kan dit worden uitgebreid tot vier keer per jaar. Ook bestaat de mogelijkheid tot gerichte inspecties als daar aanleiding voor is. Als je als werknemer bij Jobdirekt in dienst bent of als u als werkgever personeel inleent via ons, kunt u er zeker van zijn dat alles goed geregeld is! Ook op het gebied van opleidingen, cursussen en pbm’s! 

width=250

-----------------------------------------------------------------------------------

19-09-2016: afgelopen weekend was Jobdirekt voor het eerst te zien op de autocrossbaan! Jobdirekt sponsort Sander Stevens sinds kort in zijn strijd in het NK autocross. Sander heeft afgelopen vrijdag de 2e plek behaald in de Finale te Hieslum.

Sander