Mobiele navigatie

Payrolling

Wat is payroll? 
Het woord ’payroll’ wordt verschillend geïnterpreteerd. Wij bedoelen met payroll: de dienstverlening waarbij de payroll organisatie ook het werkgeverschap overneemt van haar klanten, niet alleen de loonadministratie. De medewerkers die de klant aan het werk wil hebben komen in dienst bij  de payroll organisatie, de klant leent vervolgens het personeel in, alsof het om uitzendkrachten of gedetacheerde medewerkers gaat. Juridisch gezien is er ook nauwelijks verschil met het inhuren van uitzendkrachten of gedetacheerde medewerkers.

Payroll vs Uitzenden
Het belangrijkste functionele verschil is dat de meeste P&O taken, zoals werving, selectie, loopbaanbegeleiding en beoordeling bij de opdrachtgever liggen. Deze taak blijft dus tot uw verantwoordelijk. Bij uitzenden ligt een iets hoger tarief, en nemen wij bovengenoemde ook voor onze rekening. In het geval Payroll betalen wij de salarissen, de loonheffingen, sturen de loonstroken en jaaropgaven en dragen het ziekterisico. U heeft zo veel minder administratieve rompslomp (contractbeheer, contractentelling, gegeven uitvraag door UWV, loonaangifte en betaling loonheffingen) en veel minder financiële risico’s (o.a. 2 jaar loondoorbetalingsplicht bij ziekte).