Mobiele navigatie

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

 

 

 

Wet op de identificatieplicht:
Wat zijn mijn plichten als opdrachtgever en
wat kunnen de gevolgen zijn?

3 vragen en antwoorden

 

Wat is de wet op de identificatieplicht?

In de Wet op de identificatieplicht (WID) staat dat de werknemer verplicht is om een origineel, geldig, identiteitsbewijs te overhandigen aan de werkgever, zodat deze een kopie kan maken voor zijn (loon)administratie en de identiteit van de werknemer kan verifiëren. Dit noemt men de verificatieplicht.

Belangrijk om te weten is dat de identiteit niet vastgesteld kan worden door middel van een rijbewijs. Hierop wordt namelijk niet de nationaliteit en de verblijfsstatus vermeld. Een medewerker uit bijvoorbeeld Gambia kan best een Nederlands rijbewijs hebben, maar daarmee is niet gezegd dat het hem toegestaan is om te werken in Nederland.

De werknemer dient zich te allen tijde te kunnen legitimeren op de werkplek. In dit geval is het rijbewijs WEL een geldig document.  

 

Wat zijn de gevolgen als bij een controle van de Inspectie SZW blijkt dat ik een uitzendkracht aan het werk heb met een vals/vervalst document of wanneer er helemaal geen document is?

In dat geval kan de inspecteur een boete opleggen van €8000,- aan zowel het uitzendbureau en de opdrachtgever. Dit bedrag is per uitzendkracht.

 

En hoe zit het met de bewaarplicht?

Als opdrachtgever hoeft u niet in het bezit te zijn van een kopie identiteitsbewijs tenzij het gaat om een medewerker die onder de WAV (Wet Arbeid Vreemdelingen) valt. In dat geval moet het uitzendbureau u een kopie toesturen. Het gaat hier dan om medewerkers van buiten de EU, Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Deze kopieën moeten tot 5 jaar na einde dienstverband tot het einde van het kalenderjaar bewaard worden. (van uitzendkrachten die stoppen in 2021 moet het kopie id-bewijs bewaard worden tot 31 december 2026)

 

(Bron:  Armslag Flexbranche opleidingen & e-learning)