Mobiele navigatie

Als werkgever op zoek naar extra personeel?

Medewerkers afwezig? Seizoensdrukte? Een project of zwangerschap? Een grote order? Binnen elk bedrijf doen zich situaties voor waarbij u tijdelijk extra personeel of vervanging goed kunt gebruiken.

Als u snel kunt beschikken over een geschikte medewerker wordt uw bedrijfsvoering niet beïnvloed. Ons gekwalificeerd personeel bestaat uit een pool van deskundigen uit de industrie, handel, gezondheid, landbouw en de bouw.

Wij houden regelmatig contact met onze kandidaten, kennen hun kwalificaties en vaardigheden. Wij hebben hun sterke punten in beeld maar kennen ook hun beperkingen zodat we een realistische inschatting kunnen maken over de mogelijkheden. Wij gaan voor u op zoek naar de juiste medewerker binnen de afgesproken tijd. De medewerker gaat bij u aan de slag maar komt bij Jobdirekt in dienst. Dat brengt de nodige voordelen met zich mee:

Voordelen voor werkgevers

 • Geen werkgeversrisico’s
 • De expertise van een professional in de arbeidsmarkt
 • Geen administratieve rompslomp
 • Flexibele inzet van personeel
 • Eenvoudige werkwijze
 • Geen doorbetalingsverplichting bij ziekte, vakantie en feestdagen
 • Geen arbodienst
 • Geen afdrachten loonbelasting en premies sociale lasten
 • U betaalt alleen de gewerkte uren
 • U werkt met een vast contactpersoon die uw organisatie goed kent
  en weet wat uw wensen en behoeften zijn.

Op verzoek bieden wij in-house service. Wij gaan graag een keer vrijblijvend met u in gesprek over flexibele personeelsinzet!